بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 91,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز, قیمت مناسب , پروازی مطمعن