بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 10:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 221,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن