بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 10:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 321,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن