بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 22:40 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 106,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن