بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 22:05 شب با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 261,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن