بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 12:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن