بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 12:10 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن