بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن