بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 201,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن