بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 11:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 211,800 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه, قیمت مناسب , پروازی مطمعن