بلیط پرواز مشهد به کرمان

پرواز مشهد به کرمان برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 13:15 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 170,300 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن