بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 15:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 581,600 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن