بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 513,388 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن