بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 11:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 361,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن