بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 21:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 381,600 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن