بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 604,325 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن