بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 14:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن