بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 511,200 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن