بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 151,200 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن