بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 18:50 شب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 251,200 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن