بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 19:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 126,660 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن