بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 18:05 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن