بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن