بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 07:10 دقیقه صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 127,900 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن