بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 200,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن