بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 09:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن