بلیط پرواز کیش به تبریز

پرواز کیش به تبریز برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 10:35 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 261,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن