بلیط پرواز کیش به شیراز

پرواز کیش به شیراز برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 126,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن