بلیط پرواز کیش به مشهد

پرواز کیش به مشهد از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 211,000 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن