بلیط پرواز کیش به مشهد

پرواز کیش به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 217,400 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن