بلیط پرواز اصفهان به تهران

پرواز اصفهان به تهران برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 13:05 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 123,600 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن