بلیط پرواز اهواز به مشهد

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 16:10 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی  آسمان با قیمت 239,200 هزار تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن