بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 13:05 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن