بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 16:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 102,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن