بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 13:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 196,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن