بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 08:10 دقیقه صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 276,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن