بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 14:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 102,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن