بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز از برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 08:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن