بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/08/30 روز یکشنبه ساعت 07:15 دقیقه صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 123,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن