بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 09:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 147,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن