بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 16:50 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 144,800 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن