بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 21:15 دقیقه شب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 166,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن