بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان  برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 12:15 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 197,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن