بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 11:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 262,500 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن