بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 14:40 دقیقه بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 239,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن