بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران  برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 15:00 بعد ازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 147,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن