بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 11:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 116,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران, قیمت مناسب , پروازی مطمعن