بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 12:50 دقیقه ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن