بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز  برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 201,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن