بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه  برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 16:45 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 251,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن